Marktleider in internationale ontwikkeling van grootschalige,
grondgebonden zonneparken